bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
 • Regulaminów:
   - Regulaminu Rady Pedagogicznej.
   - Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
   - Regulaminu Rady Rodziców.
   - Regulaminu biblioteki szkolnej.
   - Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Brzostek. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.Opublikował: Wiesław Płaziak
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Wiesław Płaziak
Dokument z dnia: 17.03.2017
Dokument oglądany razy: 587